IV. Trukaketa eta Sentsibilizazio jardunaldiak Argia Fundazioa

'Eskubideak? Okertuak' Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen defentsa.

XIV Jornadas de Intercambio y Sensibilización de Argia Fundazioa

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak Espainian Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorrean (DLO) jasotzen dira. Hitzaurrean adierazten duenez, beraz, eragozpen ugari eta askotarikoak daude, desgaitasuna duten pertsonei beren eskubideak erabat egikaritzea galarazten dietenak, eta oztopo horien ondorioak gizarte-bazterkeriako egoera batean gauzatzen dira, botere publikoek ezinbestean aurre egin behar diotena. Jardunaldi hauetan DLOk proposatzen dituen oinarrizko printzipioetako batzuen ezarpena aztertzea proposatzen dugu.