GJH Challenge

Aldaketa zure esku dago

Zure lanari esker eta parte hartzen ari zaren proiektuei esker, gizarte justu, inklusibo eta jasangarriagoa bihurtzen ari gara Bizkaia.

Agenda 2030ek eta hartan finkatutako Garapen Jasangarrirako 17 Helburuek markatzen digute erronkei tokiko eremutik eta inor atzean utzi gabe aurre egiteko bide orria.

 1. Pobrezia desagerraraztea
 2. Goserik ez
 3. Osasuna eta ongizatea
 4. Kalitatezko hezkuntza
 5. Genero berdintasuna
 6. Ur garbia eta saneamendua
 7. Energia irisgarria eta ezkutsagarria
 8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
 9. Industria berrikuntza eta azpiegitura
 1. Desberdintasuna eta murrisketa
 2. Hiri eta komunitate jasangarriak
 3. Ekoizpeneta kontsumo arduratsuak
 4. Klimaren aldeko ekintza
 5. Itsaspeko bizitza
 6. Lehorreko ekosistemetako bizitza
 7. Bakea justizia eta instituzio sendoak
 8. Helburuak lortzeko aliantza